Online Conditiemonitoring Windturbines

Een online conditiemonitoringsysteem levert bij de exploitatie van windturbines de volgende voordelen op:

 • Lagere kosten van onderhoud en verzekering,
 • Hogere opbrengsten door minder stilstand,
 • Hoger rendement,
 • Perfect inzicht in de toestand van uw windturbine,
 • Signaleren van trends,
 • Bij schades geen discussie met de verzekering over de toestand van de windturbine,
 • Onderhoud en revisie zijn planbaar,
 • Lagere financiële reserves kunnen worden aangehouden doordat er geen grote (gevolg)schades zullen voorkomen.

 

Online ConditieMonitoringsysteem Windturbines.

Eén van de risico’s bij de exploitatie van een windturbine is het zogenaamde risico van het eigen gebrek. Concreet houdt dit in dat in de windturbine zelf een onderdeel defect kan raken. Dit risico kan door verzekeraars worden gedekt maar hieraan kleven wel een aantal ‘maren’. Vaak vindt een aftrek ‘nieuw voor oud’ plaats. Dat betekent dat niet de gehele schade vergoed wordt maar een deel dat kleiner is naarmate de windturbine ouder is. Verder vermindert de verzekeraar de schade-uitkering vaak met een bedrag van een revisie omdat men ook normale slijtage niet vergoedt.

De schades die flink in de papieren lopen betreffen vooral schades aan tandwielkasten en in mindere mate aan generatoren. Normaal gesproken wordt door de service-organisatie elk jaar een oliemonster genomen en geanalyseerd. Indien de analyse geen afwijkende gehalten van metalen laat zien, is er op dat moment niets aan de hand. Schades kunnen zich echter in een kort tijdsbestek ontwikkelen. Dat wil zeggen in weken of enkele maanden.

Bij schade voelt de exploitant zich vaak de speelbal tussen revisiepartij, verzekeraar en expert. In het geval van schade is er vaak discussie over de hoogte van het schadebedrag omdat er onduidelijkheid is over de oorzaak van de schade en de staat van de tandwielkast/generator  op het tijdstip voordat de schade zich openbaarde.

Van de grote bekende merken windturbines kan gesteld worden dat de tandwielkasten voor het 15e (vaak tussen het 10e en 15e jaar) allemaal te maken krijgen met schade. Schade kan op verschillende manieren ontstaan. In een kogellager kan bijvoorbeeld (in de buitenring, binnenring of rollichaam (kogel)) materiaal uitbreken. Omdat één van de onderdelen niet meer goed rond is, gaat het lager snel slijten. Dat kan al in enkele weken. Door de snelle slijtage zijn assen niet meer goed uitgelijnd, ontstaan er trillingen, en slijten tandwielen onjuist af. Door schade in/aan een lager of tandwiel, ontstaat gevolgschade. Verloren materiaal (ijzerdeeltjes) vindt zijn weg naar andere lagers die ‘besmet’ raken en een voortijdig schadebeeld gaan laten zien. In het ergste geval ontstaat breuk. In de meeste gevallen dient de tandwielkast gereviseerd te worden.

 

Wat biedt het Optiwind Monitoringsysteem?

Het Optiwind Monitoringsysteem houdt de belangrijkste componenten van de windturbine voortdurend in de gaten. Het systeem bestaat uit sensoren die permanent op de tandwielkast, generator en hoofdlager worden aangebracht. Deze sensoren meten voortdurend pulsen en trillingen die geproduceerd worden door de aanwezige componenten. De geproduceerde pulsen en trillingen worden doorgegeven aan een besturingseenheid die via 3G gekoppeld wordt aan een centrale computer. Op deze computer draait software die in staat is om de ontvangen signalen en opgeslagen data te filteren en per tandwiel en lager visueel te maken. Bij een afwijkend trillingsbeeld van een lager of tandwiel, wordt een alarm gegenereerd in de vorm van een email- of sms-bericht.

 

Wat kan men met de gegevens van Online Conditiemonitoring Windturbines?

 • Men heeft voortdurend inzicht in de toestand van de windturbinecomponenten. Dat betekent geen onzekerheid over een mogelijk naderende totale revisie.
 • Door middel van een alarm per email of sms wordt men op een zeer vroeg tijdstip geattendeerd op een zich ontwikkelende schade. In de regel heeft men 3 tot 6 weken de tijd om actie te ondernemen.
 • Discussies met onderhoudspartij, revisiepartij, expert of verzekeraar behoren tot het verleden. Feilloos is aan te tonen wat de oorzaak van de schade is. Door snel in te grijpen wordt de gevolgschade geminimaliseerd. Trends kunnen zichtbaar gemaakt worden zodat verzekeraar inzicht (bewijs) gegeven kan worden in de toestand voorafgaand aan de schade.
 • Bij een schade aan een lager of tandwiel, is het niet meer nodig om de gehele tandwielkast te reviseren. Wat nodig is, is vervanging van het ene onderdeel. Mogelijk kan dat zelfs zonder demontage en/of uitbouw van de tandwielkast/generator. Een reparatie vindt dus plaats zodra dat nodig is. De reparatie kan worden ingepland en onderdelen en zo nodig een kraan kunnen ruim vooraf worden besteld. Een preventieve revisie is niet meer aan de orde. Een totale revisie na een schade met grote gevolgschade behoort ook tot het verleden.

 

Optiwind Monitoringsysteem:

 • Nooit meer grote schades aan tandwielkast of generator.
 • Feilloos inzicht in de toestand van de tandwielkast of generator, 8766 uur per jaar.
 • Trends worden zichtbaar.
 • Lagere financiële reservering nodig voor toekomstig onderhoud/revisie.
 • Geen discussies (meer) met verzekeraars, experts of revisiebedrijven.
 • Lagere verzekeringspremie, mogelijk lagere dekking noodzakelijk.
 • Lagere onderhoudskosten.
 • Geen periodieke trillingsmeting of oliemonstering meer nodig.
 • Lange levensduur.
 • Reparatie op het moment dat het nodig is: niet te vroeg en niet te laat maar precies op tijd tegen de laagste kosten.
 • De investering in het Optiwind Monitoringsysteem kan al bij de eerste schade terugverdiend zijn.

 

Wat bieden wij:

 • Installeren monitoringsystemen op alle merken windturbines.
 • Continu ophalen en opslaan van de meetdata van uw windturbine.
 • Hulp bij de interpretatie van de meetdata.
 • Een eigen inlogcode waardoor de gegevens van uw windturbine(s) u altijd beschikbaar zijn.